Livet som gåva…

Länk till Livet som gåva

17-23 oktober pågår nationell Donationsvecka för att sprida information om organ- och vävnadsdonation och vikten av att
ta ställning.
Det är brist på donatorer, mer än 700 personer väntar på ett nytt organ och många hinner dö medan de väntar.

Har du tagit ställning och gjort din vilja känd?
Du kan anmäla dig till donationsregistret men det räcker även med att du berättar vad du vill för dina närstående.
Min inställning är att om man kan tänka sig att ta emot ett organ…
ska man också kunna tänka sig att donera.

Liv är en ära att få bidra till.

Annonser

Daniel

Daniel Westling

Daniel…
Jag önskar ingen att vara sjuk…

men jag kan inte annat än att känna en viss tillfredställelse över att njursjuka nu har fått ett känt ansikte och att deras situation kommer i fokus.

Förhoppningsvis leder det till att fler tar ställning och lämnar sitt namn till donationsregistret eller talar med sina närmaste om hur man vill ha det.

Det är brist på organ, många får vänta flera år och väntetiden på¨en njure kan vara upp till tre år. Just nu väntar 550 svenskar på ett nytt organ och varje år dör flera i väntan på organ.

Vår son fick sin njursjukdom i två års åldern och har varit njursjuk i nästan 30 år. Jag vet vilket lidande och vilka begränsningar det innebär att vara njursjuk…

så jag önskar ingen att vara sjuk…

men jag vet vilken stor förändring det innebär att få ett nytt organ.
aftonbladet

http://www.njurforbundet.se
http://www.donationsrådet.se
http://www.socialstyrelsen.se

TV4 nyheterna rapporterar den 28 maj:

100 tals nya anmälningar har inkommit till donationsregistret efter att Daniel Westling har genomgått en njurtranplantation…