Tidlöst

solnedgang.jpg
Anna Ingeborg 1922 – 2003
Här har jag öppnat mors poesibok och delar med mig av hennes tankar.

Tidlöst

Vackert – är sådant som värme ger
dagar som randas, finns icke mer
Tiden är avstånd, längtan och hopp
en spirande stängel i rosornas knopp

Livet är kort som ett sällsamt rus
i stilla tystnad vid granars sus
Likt en chimär vid längtans strand
skönjes lyckan, drömmarnas land

Jorden den cirklar i solens sfär
Tiden dunstat, men vart den bär
Den gör ej gryning och afton halt
den rör sig evigt och överallt

Foto Tobias Lidström(c)

Vad är det för brådska?

hostfaltet.jpg
En vandringsman ifrån en svunnen epok
från lugnare trakter och enklare stråk
försagd ser de brusande jäktet och prakten
förskrämd vänder om från den hektiska jakten

Vad är det för brådska, som gripit så många
Är arbetsdagarna ej tillräckligt långa?
Säg får du ej äta dig mätt utan jäkt
Du är väl med trälen hos mammon ej släkt?

En sak är att mat måste finnas var dag
En annan är att status har blivit vår lag
Vår granne har så – och vi måste ha lika
Om också av stressen vår hälsa skall svika

Vi måste väl också ha någon reserv
att tillgå när vi inte orkar vårt värv
Vi sjukhjälp har ordnat och även pension
Men än är det långt ju till sista station

Men vänta nu lite och tänk på det sista
du sa – kanske först på den lista
Du står över dem, som ska ligga på båren
Kanhända du räknar för mycket med åren

Vi äro uppsagda, ty ”hyddan ska rivas”
Den var inte byggd för att evigt oss givas
Och vi, liksom åldrande hus – skall bort
Den tid vi har kvar kanske är mycket kort

Så rikta min vän, nu ditt synglas mot värden
som icke är bundna av jordiska härden
Här intet är värt att du mister din själ
Sälj hellre bort för ditt eviga väl.

Dikten från Mor Annas Poesibok

Foto Tobias Lidström(c)